Ανοικτή παρουσίαση και συζήτηση για νέες τεχνολογίες και start ups

Την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014, στο Αμφιθέατρο Δεριγνύ και ώρα 11.00-13.00 θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για τους προπτυχιακούς φοιτητές του ΟΠΑ, με θέμα:
 
"Παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας www.giaola.gr: από την σύλληψη της ιδέας έως το golden release. Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τη δημιουργία ενός προϊόντος."
 
Περιγραφή προϊόντος
Βασικές αρχές λειτουργίας
Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε
Στόχοι για το 2014

Παρουσίαση του προγράμματος