Προκήρυξη ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Πλήρους Φοίτησης)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει, με σταθερή επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα Πληροφοριακά Συστήματα (Tμήμα πλήρους φοίτησης). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα. Το ΠΜΣ είναι δυναμικό και σύγχρονο και αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να καλύψουν επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών στο πεδίο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων. 
 
Στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Οικονομικών, Διοικητικών ή Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Αστυνομικών Ακαδημιών ή άλλων ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφών με αυτά.
 
Το ΠΜΣ διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (15 μήνες). Στα δύο πρώτα εξάμηνα διδάσκονται τα μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν το Σεμινάριο Τεχνολογίας και Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ απαιτείται επιτυχής παρακολούθηση 11 μαθημάτων, τα οποία οδηγούν στις εξής εξειδικεύσεις:
 
  1. Ασφάλεια Πληροφοριών και Συστημάτων
  2. Δικτυοκεντρικά και Διάχυτα Πληροφοριακά Συστήματα
  3. Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα
  4. Πληροφοριακά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας
  5. Συστήματα διαχείρισης γνώσης
  6. Τεχνολογία Λογισμικού και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
 
Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση υποτροφιών εισαγωγής αριστούχων, καθώς και υποτροφιών επίδοσης οι οποίες μπορεί να καλύψουν έως και το 100% των διδάκτρων.
 
Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει από 3 Απριλίου έως 16 Ιουνίου 2017. Πληροφορίες: Άννα Παπάζογλου, postgrad@aueb.gr, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00, τηλ. 210.820.36.43, www.mscis.cs.aueb.gr