Επικοινωνία με τη Γραμματεία

 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Γεώργιος Δ. Σταμούλης,  Τηλ.210-8203549

Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, Τηλ.210-8203650

Γραμματέας Τμήματος: Χρήστος Σακελλαρίου, Τηλ: 210-8203314

Γραμματεία Τμήματος:Τηλ: 210-8203315,316 - Fax: 210-8226105

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Γραμματείας: infotech@aueb.gr

Για τυχόν προβλήματα με την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με: cs-webmaster@aueb.gr