Υποδομές και Υπηρεσίες

Το Τμήμα Πληροφορικής συστεγάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επομένως αξιοποιεί όλες τις κεντρικές υπηρεσίες και υποδομές του πανεπιστημίου, όπως τα 5 μεγάλα αμφιθέατρα μαθημάτων, τις πολυάριθμες αίθουσες διδασκαλίας, τις εγκαταστάσεις φοιτητικής μέριμνας και την ασύρματη και καλωδιακή δικτυακή υποδομή. Επιπλέον, το Τμήμα Πληροφορικής διαθέτει ανεξάρτητα εργαστήρια υπολογιστών στα οποία οι φοιτητές του τμήματος έχουν αποκλειστική πρόσβαση τόσο για την παρακολούθηση εργαστηριακών μαθημάτων, όσο και για την εκπόνηση οποιαδήποτε εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις σελίδα με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του τμήματος.