Πρόγραμμα εξετάσεων και μαθημάτων

Exams

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων για όλο το Πανεπιστήμιο ανακοινώνεται στη κεντρική σελίδα του Ο.Π.Α.
http://www.aueb.gr. Κατά τις εξεταστικές περιόδους, παρακαλούνται οι φοιτητές να ανατρέχουν συχνά σε αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε αλλαγές του προγράμματος εξετάσεων.