Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα στα πλαίσια των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων του Τμήματος Πληροφορικής με στόχο την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης (Ph.D.). Η διάρκεια της διδακτορικής έρευνας είναι τουλάχιστο τρία χρόνια, κατά τα οποία η πρόοδος του υποψηφίου αξιολογείται συστηματικά. Το Τμήμα Πληροφορικής επιλέγει με αυστηρά κριτήρια αριστείας τους διδακτορικούς φοιτητές, με βάση τις επιδόσεις τους στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τη δυναμική τους για έρευνα και την ευρύτερη ακαδημαϊκή τους παρουσία. Οι υποψήφιοι διδάκτορες παράλληλα με την έρευνά τους, προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο στο τμήμα, μέσω της διεξαγωγής φροντιστηριακών και εργαστηριακών μαθημάτων, βοήθειας και αξιολόγησης των φοιτητών κατά την εκπόνηση των εργασιών τους και επιτήρησης εξετάσεων.

Αναλυτική κατάσταση των ενεργών υποψηφίων διδακτόρων και πληροφορίες που αφορούν το σύλλογο των Υποψηφίων Διδακτόρων του τμήματος μπορείτε να βρείτε εδώ.