Γραφείο Διασύνδεσης

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους σπουδαστές και τους απόφοιτους του Ιδρύματος ένα σύνολο σημαντικά διαφορετικών, αλλά και άμεσα συνδεδεμένων μεταξύ τους υπηρεσιών που έχουν ως κύριο σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στο σχεδιασμό της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Έτσι, με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α καλύπτονται οι ανάγκες:
  • Ενημέρωσης των αποφοίτων για διαθέσιμες θέσεις εργασίας
  • Ενημέρωσης επιχειρήσεων και οργανισμών για τα   προσόντα των αποφοίτων του Ο.Π.Α
  • Πληροφόρησης των σπουδαστών και αποφοίτων για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εξειδίκευσης, συνεχούς κατάρτισης, καθώς και για σχετικές προσφερόμενες υποτροφίες
  • Πληροφόρησης για τα επαγγελματικά δικαιώματα μετά την αποφοίτηση
  • Υποβοήθησης του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
  • Προσφοράς υπηρεσιών συμβουλευτικής-σταδιοδρομίας τελειοφοίτων σπουδαστών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Ο.Π.Α.