Υπηρεσίες

 Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, κάποιες είναι οι εξής: 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της Γραμματείας (e-Γραμματεία)

Στην ηλεκτρονική Γραμματεία, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/ , μπορείτε:

  • Να συμπληρώσετε τη Δήλωση μαθημάτων που αφορά τους φοιτητές στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
  • Να καταθέσετε βαθμούς ανά εξεταστέο μάθημα, που αφορά τους καθηγητές.
  • Να δείτε την αναλυτική βαθμολογία φοιτητή.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απόκτησης Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τύπου user_name@aueb.gr στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου, τον οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.). Οδηγίες για αυτή την υπηρεσία μπορείτε να βρείτεεδώ.

Απομακρυσμένη Σύνδεση στο Δίκτυο Δεδομένων του Ιδρύματος (Dial-up)

Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης (φοιτητής, καθηγητής ή προσωπικό) να συνδεθεί από το σπίτι του στο δίκτυο δεδομένων του Πανεπιστημίου μέσω σύνδεσης dial-up (PSTN & ISDN). Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων διαχειρίζεται τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να είναι εφικτή η απομακρυσμένη σύνδεση. Αυτού του είδους η σύνδεση επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση στα e-mails του, στο Διαδίκτυο (Intenret) και σε άλλους υπολογιστικούς πόρους του Τμήματος, στους οποίους έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οδηγίες για αυτή την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ασύρματη Πρόσβαση (Wireless Access)

Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυό του, σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και συγκεκριμένα σε όλους όσους διαθέτουν λογαριασμό e-mail/dial-up στο Πανεπιστήμιο (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός φορητού υπολογιστή με την κατάλληλη ασύρματη κάρτα δικτύου, ενώ σημεία ασύρματης πρόσβασης υπάρχουν στους περισσότερους χώρους του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες για το ασύρματο δίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα βρείτε στον δικτυακό τόπο: http://broadband.aueb.gr.

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης (E-Class)

Σημαντική διευκόλυνση στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί ο εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (E-Class) του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν έναν κοινό δικτυακό τόπο για κάθε μάθημα, στον οποίο μπορούν να καταχωρηθούν σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, σημειώσεις, βιβλιογραφία, βσθμολογίες κ.α. 
Περισσότερα για αυτή την υπηρεσία θα βρείτε στον δικτυακό της τόπο: http://eclass.aueb.gr