Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε τον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών 2016-2017. Ιδιαιτέρως προσέξτε τις έκτακτες και προγραμματισμένες αλλαγές του Οδηγού Σπουδών της σελίδας 67.

Μπορείτε επίσης να δείτε τον οδηγό σπουδών που ίσχυε για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το 2003-2004 και τις Μεταβατικές Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί μέχρι και το 2003-2004.