Γραμματεία


Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Κτίριο επί της οδού Πατησίων, Iσόγειο

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00

Προϊστάμενos Γραμματείας: κ. Σακελλαρίου Χρήστος

Επικοινωνία:
Τηλ. +30-210-8203315-6
Fax: +30-210-8226105
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infotech@aueb.gr


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα και Τετάρτη 12.00 - 14.00, Παρασκευή 11.00 - 13.00

Προϊσταμένη Γραμματείας: κα. Παπάζογλου Άννα (Πλήρους Φοίτησης) & κα. Χιονά Ελπίδα (Μερικής Φοίτησης)

Επικοινωνία:
Τηλ. +30 210 8203643 & 645
Fax: +30 210 8828655
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: postgrad@aueb.gr & echiona@aueb.gr


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47α και Λευκάδος στο 2ο όροφο, Αίθουσα 203

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 16.00

Προϊσταμένη Γραμματείας:κα. Κοκκίνη Ναυσικά & κα. Κανελλοπούλου Λίνα

Επικοινωνία:
Τηλ.: +30 210 8203 646
Fax : +30 210 8203 860
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs_grad_secr@aueb.gr