Οργάνωση

Επικεφαλής του Τμήματος Πληροφορικής είναι ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος που εκλέγονται με διετή θητεία. Για τη διετία 2013- 2015 Πρόεδρος του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Αποστολόπουλος Θεόδωρος. Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος Καθηγ. Αποστολόπουλος Θεόδωρος

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 234

Email: tca@aueb.gr

 

Γραμματέας Χρήστος Σακελλαρίου

Τηλέφωνο γραφείου: +30 210 8203 314

Email: sakel@aueb.gr

 

Οι Τομείς του Τμήματος

 Από το 2003 στο Τμήμα Πληροφορικής συστάθηκαν τρεις Τομείς. Κάθε Τομέας συγκεντρώνει το προσωπικό του Τμήματος που ασχολείται με μία ομάδα συναφών γνωστικών πεδίων από τη γενικότερη περιοχή της Πληροφορικής.

Ο Τομέας έχει ως επικεφαλή έναν Διευθυντή που εκλέγεται με μονοετή θητεία και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των μελών του Τομέα καθώς και εκπρόσωποι των φοιτητών του Τμήματος.

Η υποδιαίρεση του Τμήματος σε Τομείς είναι διοικητικής φύσεως και δεν αντιστοιχεί σε υποδιαίρεση του γνωστικού αντικειμένου ή του προγράμματος σπουδών.