Εγκαταστάσεις

 

Το Τμήμα, εκτός από τις αίθουσες και τα αμφιθέατρα διεξαγωγής των μαθημάτων, διαθέτει και τους παρακάτω εξειδικευμένους χώρους:

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής

Αποστολή των εκπαιδευτικών εργαστηρίων πληροφορικής (Computer Science Laboratory - CSLab) είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και ειδικότερα των εξειδικευμένων αναγκών του που δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά από το Κέντρο Υπολογιστών του Ο.Π.Α.

Τα εργαστήρια απαρτίζονται από 3 αίθουσες εξοπλισμένες με το κατάλληλο υλικό και λογισμικό. Οι δύο αίθουσες βρίσκονται στον 2ο και 3ο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του κεντρικού κτιρίου του Ο.Π.Α. και λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00π.μ.-9:00μ.μ. Η τρίτη αίθουσα βρίσκεται στην οδό Πατησίων 80, δίπλα στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου και λειτουργεί 9:00π.μ. με 8:00μ.μ. Ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει 14 θέσεις εργασίας και προορίζεται κυρίως για εργασίες φοιτητών. Συνολικά η δυναμικότητα των αιθουσών του εργαστηρίου είναι εκατόν δώδεκα (112) θέσεις εργασίας, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Το εργαστήριο καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, όπου πραγματοποιούνται τα φροντιστήρια και τα εργαστήρια των μαθημάτων. Η υποδομή σε λογισμικό (προγραμματιστικά περιβάλλοντα, βάσεις δεδομένων, προσομοιωτές δικτύων) επιτρέπει την εκπόνηση εργασιών και μελετών σε διαφορετικά αντικείμενα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος. Στα πλαίσια αυτά το εργαστήριο συμμετέχει στο πρόγραμμα MSDNAA (Microsoft Software Developers Network Academic Alliance), και παράλληλα υποστηρίζει την ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση Open Source Λογισμικού όπως PHP, MySQL.

Για την ομαλή και συνεχή λειτουργία του εργαστηρίου, το Τμήμα έχει μεριμνήσει και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο συμβάλλει στην παροχή διαρκής βοήθειας και υποστήριξης των φοιτητών, καθημερινά 9:00 με 9:00μ.μ.

 

 

Εργαστήριo Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εξειδικευμένων αναγκών των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Παρέχονται δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα ένα στην στην Επιστήμη των Υπολογιστών και ένα στα Πληροφοριακά Συστήματα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα σύγχρονο εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό.

Το Εργαστήριο τέθηκε σε λειτουργία τέλη του 2003 με χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΤΠΑ. Σήμερα η δυναμικότητα του είναι της τάξεως των τριάντα (30) θέσεων εργασίας, και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου και κατ' επέκταση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Η υποδομή σε λογισμικό προέρχεται από τη συμμετοχή του Εργαστηρίου στο πρόγραμμα MSDNAA (Microsoft Software Developers Network Academic Alliance), ενώ παράλληλα υποστηρίζεται η ανάπτυξη εφαρμογών και η πρακτική εξάσκηση με τη βοήθεια Λογισμικού open source όπως PHP, MySQL, Apache servers, Java/C++ builders κ.α.

Το Εργαστήριο βρίσκεται στον 2ο όροφο (Αίθουσα 202) του κτιρίου επί των οδών Ευελπίδων και Λευκάδος, και λειτουργεί υπό την συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00 π.μ.-21:00 μ.μ. 

 

Εξειδικευμένα εργαστήρια

Το Τμήμα Πληροφορικής, διαθέτει επίσης πέντε εξειδικευμένα εργαστήρια για την κάλυψη τόσο εκπαιδευτικων όσο και ερευνητικών αναγκών του. Τα εργαστήρια αυτά αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος και είναι τα εξής:

 

Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Το Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών ιδρύθηκε το 1995 και θεσμοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 1996. Το Εργαστήριο έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κυρίως στις επιστημονικές περιοχές των δικτύων υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και της τηλεματικής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε: http://www.ccslab.aueb.gr/ 

 

 

Επεξεργασίας Πληροφοριών

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών υπάγεται στον Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριος σκοπός του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της έρευνας του Τμήματος Πληροφορικής στις εξής γνωστικές περιοχές:

 

  • Διαχείριση Εγγράφων (Document Management)
  • Ανάκτηση Πληροφοριών (Information Retrieval)
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
  • Εφαρμογές Διαδικτύου (Web Applications)
  • Εφαρμογές Πολυμέσων (Multimedia Applications)
  • Τεχνολογίες Εκπαίδευσης από Απόσταση (Open and Distance Learning)

 

 

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Θ. Καλαμπούκης. Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις παρακάτω στενά συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες:

 • Ομάδα Ανάκτησης Πληροφοριών, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Θ. Καλαμπούκη. (http://ipl.cs.aueb.gr/index_gr.html)
 • Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή κ. Ι. Ανδρουτσόπουλο. (http://nlp.cs.aueb.gr/index_gr.html)
 • Ομάδα Αλγορίθμων για το Internet, με επικεφαλής την αναπλ. καθηγήτρια Μ.Σιδέρη. (http://aiw.cs.aueb.gr/)

Το εργαστήριο και οι ομάδες του συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Υποστηρίζουν, επίσης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διπλωματικές ή πτυχιακές εργασίες στις παραπάνω γνωστικές περιοχές.

Πατησίων 76 (πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος)
Αθήνα 104 34
Τηλ. 210 8203 156
e-mail: tzk@aueb.gr

 

Ασύρματων δικτύων και πολυμεσικών τηλεπικοινωνιών

Το εργαστήριο «Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών» ικανοποιεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και ασχολείται κυρίως με ερευνητικά θέματα που αφορούν:

 • Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Τηλεπικοινωνιών
 • Μετάδοση Πολυμεσικών Δεδομένων πάνω από Ασύρματα Δίκτυα
 • Πρωτόκολλα και Εφαρμογές του Διαδίκτυου
 • Ποιότητα Υπηρεσίας σε Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητών Τηλεπικοινωνίων
 • Θέματα Ασφάλειας στα Ασύρματα Δίκτυα
 • Πολυμεσική Πολυμετάδοση
 • Θέματα Αρχιτεκτονικής και Μηχανισμών σε Ad-Hoc Δίκτυα
 • Μάθηση από Απόσταση

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Κ. Πολύζος. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου απαρτίζεται από 4 μέλη ΔΕΠ, 9 Υποψήφιους Διδάκτορες και από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος που εκπονούν διπλωματικές εργασίες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο μπορείτε να επισκεφθείτε : http://www.mm.aueb.gr/

 

Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
 
Το εργαστήριο "Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων" συνεργάζεται με 9 μέλη ΔΕΠ, και 13 νεότερους ερευνητές (Υποψήφιους Διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές) του Τμήματος. Διευθυντής είναι ο Καθηγητής Γιάννης Κοντογιάννης.
 
Ο ιστότοπος του εργαστηρίου βρίσκεται στην διεύθυνση http://tes.aueb.gr/ όπου υπάρχουν πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες για το ερευνητικό και διδακτικό έργο που εκπονείται εκεί.
 
Στο εργαστήριο δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες ερευνητικές ομάδες:
 
Ερευνητική ομάδα Υπηρεσιών και Οικονομικών Δικτύων
 
Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ:
Κώστας Κουρκουμπέτης, Γεώργιος Δ. Σταμούλης, Αντώνης Δημάκης
 
Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας αυτής περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές περιοχές:
 
   Οικονομικά μοντέλα για δικτυακές υπηρεσίες
   Τιμολόγηση υπηρεσιών του Διαδικτύου και πολυμετάδοση
   Peer-to-Peer υπηρεσίες
   Ρυθμιστική πολιτική και δια-συνδεσιμότητα
   Διαχείριση παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS)
   Τεχνολογίες e-commerce, λογισμικό Διαδικτύου και εργαλεία.
 
Ερευνητική ομάδα Εφαρμοσμένων Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 
Υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ:
Γιάννης Κοντογιάννης, Σταύρος Τουμπής, Μιχάλης Τίτσιας, Αντώνης Δημάκης
 
Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας αυτής περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες βασικές περιοχές:
 
Στοχαστικές ανελίξεις
Θεωρία πληροφορίας
Θεωρία παιγνίων
Πιθανοκρατική μοντελοποίηση συστημάτων και σημάτων
Στατιστικές μέθοδοι και προσομοίωση