Διοικητικό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Σακελλαρίου Χρήστος (Γραμματέας)
Γαδ Μάρκος
Κοτρώζος Ευάγγελος
Σταυροπούλου Έλενα
 

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Κοκκίνη Ναυσικά
Παπάζογλου Άννα
Χιονά Ελπίδα
 

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης
Ελευθερία Νυφλή