Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Καθηγητές

Aποστολόπουλος Θεόδωρος
Bαζιργιάννης Mιχαήλ
Γιακουμάκης Eμμανουήλ
Γιαννακουδάκης Eμμανουήλ
Γκρίτζαλης Δημήτριος
Δημέλη Σοφία
Kαλαμπούκης Θεόδωρος
Kατερίνης Παναγιώτης
Κοντογιάννης Ιωάννης
Κωνσταντόπουλος Πάνος
Mαλεύρης Nικόλαος
Πολύζος Γεώργιος
Σταμούλης Γεώργιος
 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Aνδρουτσόπουλος Ίων
Bασσάλος Βασίλειος
Καλογεράκη Βασιλική
Κουτσόπουλος Ιορδάνης
Κωτίδης Ιωάννης
Ξυλωμένος Γεώργιος
Σύρης Βασίλειος

 

Επίκουροι Καθηγητές

Βασσάλος Παρασκευάς
Δημάκης Αντώνιος
Μαριάς Ιωάννης
Μαρκάκης Ευάγγελος
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Τουμπής Σταύρος
Φουστούκου Ευγενία

 

Λέκτορες

Τίτσιας Μιχαήλ

 

Επισκέπτες Καθηγητές

Seamus Ross

 

Διατελέσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Βενέρης Ανδρέας
Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος
Λυπιτάκης Hλίας
Mαγείρου Eυάγγελος
Σιδέρη Mάρθα
Φλυτζάνης Hλίας

 

Αποβιώσαντα Μέλη Δ.Ε.Π.

Δημοπούλου Μαρία
Kάβουρας Iωάννης
Mυτιληναίος Mιχαήλ
Mήλης Iωάννης

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Π.)

Γιαχαλής Bασίλειος

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Kαλέργης Xρήστος
Kαστανιά Aναστασία
Κυριακοπούλου Αντωνία
Tογαντζή Mαρία

 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Γεωργακοπούλου Σοφία
Παντουβάνος Παναγιώτης
Παπαθεοδώρου Μαρία
Σαζόνοφ Ιωάννης