Επικοινωνία με το Τμήμα

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τμήμα μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:

Πρόεδρος Τμήματος: Καθηγητής Γ. Δ. Σταμούλης, Τηλ.210-8203549

Υπεύθυνος Εργαστηρίων: Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος, Τηλ.210-8203650

Γραμματέας Τμήματος: Χρήστος Σακελλαρίου, Τηλ: 210-8203314

Γραμματεία Τμήματος:Τηλ: 210-8203315,316 - Fax: 210-8226105

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: infotech@aueb.gr

Για τυχόν προβλήματα με την ιστοσελίδα επικοινωνήστε με: cs-webmaster@aueb.gr