Ιστορικό

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών. Μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1926, ονομασία που κράτησε μέχρι το 1989, οπότε και πήρε τη σημερινή του ονομασία.Η αλματώδης εξέλιξη των οικονομικών επιστημών είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της εκπαίδευσης που παρείχε. Συνέπεια αυτής της εξέλιξης ήταν η λειτουργία του με διάφορες μορφές και τμήματα.

Το 1984 στα υπάρχοντα τμήματα προστέθηκε το τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1989, με τη δημιουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το τελευταίο κατατμήθηκε στα τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Στατιστικής. Το τμήμα μετονομάστηκε από Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σε Τμήμα Πληροφορικής το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996.

Έτσι, σήμερα, το Πανεπιστήμιο αποτελείται από τα εξής οκτώ (8) Τμήματα:

Σύμφωνα με την ιδρυτική του νομοθεσία, το Τμήμα Πληροφορικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της Επιστήμης της Πληροφορικής και των εφαρμογών αυτής με έμφαση στον Προγραμματισμό, την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Συστημάτων και την επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών.