Τομέας Α - Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Προσωπικό

Αποστολόπουλος Θεόδωρος, καθηγητής
Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος, καθηγητής
Μήλης Ιωάννης, καθηγητής
Πολύζος Γεώργιος, καθηγητής
Σταμούλης Γεώργιος, καθηγητής
Καλογεράκη Βασιλική,αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σύρης Βασίλειος, αναπληρωτής καθηγητής (Διευθυντής Τομέα)
Ξυλωμένος Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής
Βενέρης Ανδρέας, επίκουρος καθηγητής
Κουτσόπουλος Ιορδάνης, επίκουρος καθηγητής
Μαρκάκης Ευάγγελος, επίκουρος καθηγητής
Παπαϊωάννου Γεώργιος, επίκουρος καθηγητής
Καλέργης Χρήστος, Ε.ΔΙ.Π.
Καστανιά Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π.
Τογαντζή Μαρία, Ε.ΔΙ.Π.
Παντουβάνος Παναγιώτης, Ε.Τ.Ε.Π.
Σαζόνωφ Ιωάννης, Ε.Τ.Ε.Π.

Γνωστικό Αντικείμενο

Θεμελιώσεις Επιστήμης Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού, Γλώσσες Προγραμματισμού, Μεταγλωττιστές.

Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υπολογιστών, Τεχνολογία Παράλληλης Επεξεργασίας, Γραφικά και Διεπαφές Υπολογιστών.

Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο (Internet), Μετάδοση Δεδομένων, Τηλεπικοινωνίες, Κινητές Επικοινωνίες, Συστήματα Πολυμέσων, Διαχείριση Συστημάτων, Θέματα Ποιότητας Υπηρεσιών, Αποτίμηση Επίδοσης Δικτύων και Ποιότητας Υπηρεσιών, Επιχειρηματικά Μοντέλα, Απανταχού Υπολογίζειν (ubiquitous computing). 

Εργαστήρια

 Ερευνητικές Ομάδες