Αποστολόπουλος Θεόδωρος

Καθηγητής (Πληροφορική)

Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1979.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1983.

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 404

Email: 

thodoros AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203234