Βαζιργιάννης Μιχαήλ

Καθηγητής

Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), 1986.

Master (M.Sc.) σε Robotics, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), 1988.

Master (M.Sc.) σε Knowledge Based Systems, Heriot Watt University, Edinburgh 1989.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική, (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) Ε.Κ.Π.Α. 1994.

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 407

Email: 

mvazirg AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 519

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Data mining - Clustering algorithms, Results evaluation, Semi-supervised learning.
Machine Learning - Learning from large evolving graphs (WWW, social networking), Distributed Feature Selection, Distributed Dimensionality Reduction.

Page ranking: Temporal Link analysis & ranking, ranking predictive models.
 

Διατριβές: 

 
Dissertation: "An Object Oriented Model for Representation of Hypermedia Information Networks, Enriched With Fuzzy Knowledge Structures", Informatics Department, National and Kapodistrian University of Athens, 1994.
 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

 

  • Dimitrios Mavroeidis, Michalis Vazirgiannis, "Stability based Sparse LSI/PCA: Incorporating Feature", in the proceedings of the ECML/PKDD 2007 Conference Warsaw / Poland
  • A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, "Peer-to-Peer Similarity Search in Metric Spaces", in the Proceedings of the VLDB 2007 Conference, Wien, September 2007.
  • Klaus Berberich, Srikanta Bedathur, Gerhard Weikum, Michalis Vazirgiannis, "Comparing Apples and Oranges: Normalized PageRank for Evolving Graphs", poster paper in the proceedings of WWW 2007, Canada
  • M. Halkidi, D. Gunopulos, M. Vazirgiannis and C. Domeniconi, "A Clustering Framework based on Subjective and Objective Validity Criteria", ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data Journal.
  • G. Tsatsaronis, M. Vazirgiannis, I. Andoutsopoulos, "Word Sense Disambiguation with Spreading Activation Networks Generated from Thesauri, in the proceedings of IJCAI 2007 , Hyderabad, India.
  • C. Doulkeridis, K. Norvag, M. Vazirgiannis, "DESENT: Decentralized and distributed semantic overlay generation in P2P networks", in the Special Issue on Peer-to-Peer Communications and Applications, IEEE Journal on Selected Areas in Communications.
  • K. Berberich, M. Vazirgiannis, and G. Weikum, "Time-aware Authority Ranking", in Internet Mathematics Journal, A K Peters , http://www.internetmathematics.org/
  • M. Eirinaki, M. Vazirgianis, "Web Mining for Web Personalization", ACM Transactions on Internet Tehnology (TOIT), volume 3, issue 1, 2003 .
  • M. Eirinaki, M. Vazirgiannis, I. Varlamis. "SEWeP: Using Site Semantics and a Taxonomy to Enhance the Web Personalization Process", in the 9th ACM SIGKDD Conference, August 2003, Washington DC
  • R.H. Gueting, M. Boehlen, M. Erwig, C.Jensen, N. Lorentzos, M. Schneider, M. Vazirgiannis, "A Foundation for Representing and Querying Moving Objects", in ACM-TODS journal,25(1), 2000.
Επιλεγμένα Έργα: 

- FP6/IST-2005-33331: SQO-OSS - Source Quality Observatory for Open Source Software
- MARIE CURIE Intra-European Fellowship - NGWeMiS - Next Generation Web Mining & Searching
IST/FET-DB/GLOBE (IST-2001-32645), 2001-2004 - A Data-centric Approach to Global Computing, http://softsys.cs.uoi.gr/dbglobe/
IST/I-KnowUMine (IST-2000-31077), 2001-2003, Intelligent Knowledge and Usage Mining driven Self restructuring platform http://www.exodus.gr/IKnowUmine

Άλλες Δραστηριότητες: 

 Responsible for the SOCRATES/ERASMUS programme of the Informatics Department of AUEB .
Member of the editorial Board of the IDA journal Intelligent Data Analysis, An International Journal, IOS press, ISSN: 1088-467X
Program vice-chair IEEE/ICDM 2008, Area Chair ECML/PKDD 2008, Συμμετοχή στην επιτροπή προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων (μεταξύ των οποίων VLDB, ACM CICM, ACM SIGDOC, IEEE Multimedia) and judge in international journals: IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, VLDB journal, ΙΕΕΕ Transactions on Multimedia, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing.
Has given several invited lectures - tutorials - in international conferences (i.e. ECML/PKDD 2006, SIAM/SDM 2006 ) refering to data mining.
Participates in two patent diplomas.
Has occupied as an invited researcher in the research centres mentioned below:
- ΙΝRIA/FUTURS - Παρίσι
- Fraunhofer/ Γερμανία
- Max Planck/ Γερμανία
- IΒΜ Research Laboratories India
Awarded with a Post-doctoral scholarship from ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) in 2001, as well as a European scholarship from Marie Curie in 2006.