Βενέρης Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Master του University of Southern California

Διδακτορικό (Ph.D) του University of Illinois at Urbana-Champaign.

 

 

Γραφείο: 

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

Email: 

veneris AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

210 8203 153

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Επαλήθευση (Verification) Και Σύνθεση (Synthesis) Ψηφιακών Συστημάτων Και Κυκλωμάτων. Διάδικοι Επιλύτες (Boolean Satisfiability Solvers), Αλγόριθμοι Και Δομές Δεδομένων.