Δημάκης Αντώνιος

Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1996

Master (M.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1999

Διδακτορικό (Ph.D.) σε Electrical Engineering and Computer Sciences, University of California at Berkeley, 2006

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 5ος όροφος, γραφείο 506

Email: 

dimakis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 924

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Θεωρία ουρών, εφαρμοσμένες πιθανότητες, βέλτιστος έλεγχος ουρών και δικτύων, αλγόριθμοι συμφόρησης στο internet.

Διατριβές: 

"Stability and Approximation of Queueing Networks," διδακτορική διατριβή, UC Berkeley

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

A. Dimakis and J. Walrand "Approximating queues in slowly varying stationary environments", Journal of Applied Probability, accepted for publication.
A.Dimakis and J. Walrand "Sufficient conditions for stability of longest-queue-first scheduling: second order properties using fluid limits", Advances in Applied Probability, vol. 38, no. 2, 2006.
C.Courcoubetis, A.Dimakis and G. Stamoulis, "Traffic equivalence and substitution in a multiplexer with applications to dynamic available capacity estimation", IEEE/ACM Trans. on Networking, vol. 10, no. 2, 2002.