Γαδ Μάρκος

Γραμματειακή Υποστήριξη

 

 

 

 

 

Γραφείο: 

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής, Κ.τ.Π., Πτέρυγα Δεριγνύ, Ισόγειο

Email: 

marg AT aueb DOT gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 316 / FAX: +30 210 8226 105

Ώρες Γραφείου: