Γεωργακοπούλου Σοφία

 

 

 

 

 

 

Γραφείο: 

Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων & Βάσεων Δεδομένων, Κ.τ.Π., Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος Όροφος

Email: 

sofia AT aueb DOT gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 157

Ώρες Γραφείου: