Γιαχαλής Bασίλειος

Μέλος Ε.Δ.Π.

Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών, Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας

 

 

 

 

Γραφείο: 

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

Email: 

giahalis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 334,446

Ώρες Γραφείου: