Γκρίτζαλης Δημήτρης

Καθηγητής

Πτυχίο Μαθηματικού, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1982.

Master (M.Sc.) in Computer Science, City University of New York, 1984.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1994.

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 416

Email: 

dgrit AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 507, 505

Ώρες Γραφείου: