Καλλέργης Χρήστος

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τομέας Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

 

 

 

 

Γραφείο: 

Κοδριγκτώνος 12,1ος όροφος

Email: 

xsk AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 509

Ώρες Γραφείου: