Καλογεράκη Βασιλική

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Master (M.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διδακτορικό (Ph.D.) σε Electrical and Computer Engineering, University of California, Santa Barbara

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 5ος όροφος, γραφείο 509

Email: 

vana AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 577

Ώρες Γραφείου: 

 

Προσωπική Ιστοσελίδα: http://www.cs.aueb.gr/~vana