Κατερίνης Παναγιώτης

Καθηγητής

Πτυχίο στα Μαθηματικά, University of London.

Master (M.Sc.) στα Μαθηματικά, University of London.

Διδακτορικό (Ph.D.) στα Μαθηματικά, University of London.

 

 

Γραφείο: 

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

Email: 

pek AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 557

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Graphics Theory (Graphic factors Existence, Strategies of figures, graphics constistency), computational geometry.

Διατριβές: 

Doctoral Dissertation: Likely conditions for factors existence in a graph. (University of London, 1986).

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

H.Enomoto, Bill Jackson, P.Katerinis, A.Saito, Toughness and the existence of k-factors, Journal of Graph Theory, vol.9 (1985), 87-95.

P.Katerinis, D.R.Woodall, Binding numbers of Graphs and the existence of k-factors, Quarterly Journal of Mathematics, Oxford (2) 38 (1987), 221-228.

P.Katerinis, Toughess of graphs and the existence of factors, Discrete Mathematics, 80 (1990) no.1, 81-92.

B.Jackson, P.Katerinis, A characterization of 3/2-tough cubic grafhs, Ars Combinatoria, 38 (1994), 145-148.

P.Katerinis, N.Tsikopoulos, Minimum degree and f-factors in graphs, New Zealand Journal of Mathematics, 29 (2000), 33-40.