Κωνσταντόπουλος Πάνος

Καθηγητής

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978.

Master (M.Sc.) σε Electrical Engineering, Carnegie-Mellon University, 1979.

Διδακτορικό (Ph.D.) σε Operations Research, Massachusetts Institute of Technology, 1983.

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 403

Email: 

panosc AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 185, 157, 393

Ώρες Γραφείου: 

Δευτέρα και Τρίτη, 10:00-11:00, κατά τις περιόδους μαθημάτων, ή ραντεβού

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ψηφιακή επιμέλεια και διατήρηση, παράσταση γνώσεων και εννοιολογική μοντελοποίηση, οντολογίες, σημασιολογική πρόσβαση πληροφορίας, συστήματα στήριξης αποφάσεων και διαχείρισης γνώσεων, πολιτισμική πληροφορική και ψηφιακές βιβλιοθήκες.