Κοντογιάννης Ιωάννης

Καθηγητής

Bachelors of Science (B.S.) Mathematics, Imperial College, University of London, UK, 1992

Part III (Master's equivalent) in Pure Mathematics, Cambridge University, UK, 1993.

Masters of Science (M.S.) in Statistics, Stanford University, USA, 1997

Doctorate (Ph.D.) in Electrical Engineering , Stanford University, USA, 1998

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 417

Email: 

yiannis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30-210-8203555

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Applied probability, statistics, information theory, data compression and coding, mathematical and computational biology, neuroscience.