Κωτίδης Ιωάννης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Master και Διδακτορικό (Ph.D.) του University of Maryland.

 

 

 

Γραφείο: 

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Email: 

kotidis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 193

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

 

  • On Line Analytical Processing (OLAP) and data warehousing, data mining
  • Sensor/P2P networks, mobile data management, data fusion & dissemination
  • Data streams, RFID data management, approximate query answering, ranking
  • Database preservation, integration

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

DynaMat: A Dynamic View Management System for Data Warehouses. Y. Kotidis, N. Roussopoulos. In Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (best paper award), pages 371-382, Philadelphia, Pennsylvania, June 1999.

Extending the Data Warehouse for Service Provisioning. Y. Kotidis. Data & Knowledge Engineering, Volume 59(3), pages 700-735, December 2006.

Processing Approximate Aggregate Queries in Wireless Sensor Networks. A. Deligiannakis, Y. Kotidis, N. Roussopoulos. Information Systems, Volume 31(8), pages 770-792, December 2006.

Updates Through Views: A New Hope. Y. Kotidis, D. Srivastava, Y.Velegrakis. In Proceedings of the 22nd International Conference on Data Engineering (ICDE), Altanta, Georgia, April 2006.

Domain-Driven Data Synopses for Dynamic Quantiles. A. Gilbert, Y. Kotidis, S. Muthukrishnan, M. Strauss. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Volume 17(7), pages 927-938, July 2005.

Data Reduction Techniques in Sensor Networks. A. Deligiannakis, Y. Kotidis. IEEE Data Engineering Bulletin, Volume 28(1), March 2005.

One-pass Wavelet Decompositions of Data Streams. A. Gilbert, Y. Kotidis, S. Muthukrishnan, M. Strauss. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Volume 15 (3), pages 541-554, May/June 2003.

Fast, Small-Space Algorithms for Approximate Histogram Maintenance. A. Gilbert, S. Guha, P. Indyk, Y. Kotidis, S. Muthukrishnan, M. Strauss. In Proceedings of the 34th ACM Symposium on Theory of Computing (STOC), Quebec, Canada, May 19-21, 2002.

A Case for Dynamic View Management. Y. Kotidis, N. Roussopoulos. ACM Transactions on Database Systems, Volume 26(4), pages 388-423, 2001.