Μαριάς Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής

Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 405

Email: 

marias AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 931

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Ασφάλεια δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων
Ιδιωτικότητα στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό

Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: Διαχείριση Πόρων σε μη Αδειοδοτημένα Ασύρματα Συστήματα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

P. Nikander, G. F. Marias, "Towards Understanding Pure Publish/Subscribe Crypto-graphic Protocols", Cambridge Security Protocols Workshop (SPW 2008), June 2008
L. Kazatzopoulos, K. Delakouridis, G. F. Marias, "Providing Anonymity Services in SIP", IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), Sept. 2008
Marias G.F., Dritsas S., Theoharidou M., Mallios J., Gritzalis D., "SIP vulnerabilities and an-tispit mechanisms assessment , IEEE ICCCN '07
G. F. Marias, K. Papapanagiotou, V. Tsetsos, O. Sekkas and P.Georgiadis, "Using Trust Evidences to Deploy a Distributed OCSP in MANETs," EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking Special Issue on Wireless Network Security
G. F. Marias, C. Delakouridis, L. Kazatzopoulos, P. Georgiadis, "Applying Privacy on the Dissemination of Location Information," Elsevier Telematics and Informatics Journal, Special Issue "Privacy and Anonymity in the Global Village", Vol.23, No.3, pp. 211-219, 2006
G. F. Marias, D. Flitzanis, K. Mandalas, and P. Georgiadis, " Cooperation Enforcement Schemes for MANETs: A Survey ," Wiley's Journal of Wireless Communications and Mobile Computing (WCMC), Special Issue on Wireless Networks Security, Vol.6, Issue 3, pp. 319-332, 2006
K. Papapanagiotou, G. F. Marias, P. Georgiadis, "Performance Evaluation of a Distributed OCSP Protocol Over MANETs," IEEE Consumer Communications and Networking Conference 2006 (IEEE CCNC06), Jan. 2006, Las Vegas, NV
G. F. Marias "Two-Tier Framework of Channel Acquisition in Public Wireless LANs," IEEE Wireless Communications, Special Issue "Migration Towards 4g Wireless Communications", Vol.11, No.3, pp. 16-23, June 2004

Επιλεγμένα Έργα: 

Συντονιστής έργου PASO (Public Key Infrastructure - Applications and Security from OTE)
ΠΕΝΕΔ 2003, "Προστασία και Ασφάλεια Σύγχρονων Πληροφοριακών Συστημάτων Διάχυτου Υπολογισμού και Αυτοφυών Δικτυακών Υποδομών - PERAS".
FP6-IST STREP SCIER (Sensor and Computing Infrastructure for Environmental Risks)
FP6-COOP SPIDER (SPam over Internet telephony Detection sERvice)
FP7- ICT PSIRP (Publish-Subscribe Internet Routing Paradigm)
FP7-ICT EuroNF NoE

Άλλες Δραστηριότητες: 

Member of Advisory Board for ICT Trust and Security named RISEPTIS (Research and Inno-vation for SEcurity, Privacy and Trustworthiness in the Information Society
Member of EC Future-Internet Cluster
Μέλος IEEE, επιμελητής πρακτικών σε δύο διεθνή συνέδρια, κριτής σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά στο χώρο της ασφάλειας δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων

Διδασκαλία:
Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία, ΜΠΣ στα «Πληροφορικά Συστήματα»
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων , ΜΠΣ στα «Πληροφορικά Συστήματα»
Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Προπτυχιακό