Μαρκάκης Ευάγγελος

Επίκουρος Καθηγητής

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2000.

Master (M.Sc.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Georgia Institute of Technology, USA, 2004.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη Υπολογιστών, Georgia Institute of Technology, USA, 2005.

 

 

Γραφείο: 

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Email: 

markakis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 467

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Θεωρητική Πληροφορική, σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, συνδυαστική βελτιστοποίηση
Θεωρία Παιγνίων, Μικροοικονομική, σχεδίαση μηχανισμών, εφαρμογές σε συστήματα δημοπρασιών, συστήματα ψηφοφοριών και κοινωνικά δίκτυα.

Διατριβές: 

Computational aspects of game theory and microeconomics, διδακτορική διατριβή, Georgia Institute of Technology, USA, 2005.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

1. H. Bosse, J. Byrka, E. Markakis. New algorithms for approximate Nash equilibria in bimatrix games. Theoretical Computer  Science 411(1), pp. 164-173, 2010.
2. M. N. Kolountzakis, R. J. Lipton, E. Markakis, A. Mehta, N. K. Vishnoi. On the Fourier spectrum of symmetric Boolean functions. Combinatorica 29(3), pp. 363-387, 2009.
3. K. Apt, V. Conitzer, M. Guo, E. Markakis. Welfare Undominated Groves Mechanisms. Workshop on Internet and Network Economics (WINE), pp. 426-437, 2008.
4. S. Khot, R. Lipton, E. Markakis, A. Mehta. Inapproximability Results for Combinatorial Auctions with Submodular Utility Functions, Algorithmica, 52(1), pp. 3--18, 2008.
5. H. Hatami, A. Magen, E. Markakis. Integrality Gaps of Semidefinite Programs for Vertex Cover and Relations to l1 Embeddability of Negative Type Metrics. SIAM Journal on Discrete Math 23(1), pp. 178-194, 2008.
6. R. Lipton, E. Markakis, E. Mossel, A. Saberi. On Approximately Fair Allocations of Indivisible Goods. ACM Conference on Electronic Commerce, pp. 125-131, 2004.
7. R. Lipton, E. Markakis, A. Mehta. Playing Large Games using Simple Strategies. ACM Conference on Electronic Commerce (EC), pp. 36-41, 2003.
8. K. Jain, M. Mahdian, E. Markakis, A. Saberi, V. V. Vazirani. Greedy Facility Location Algorithms Analyzed using Dual Fitting with Factor-Revealing LP. Journal of the ACM, 50 (6), pp. 795--824, November 2003.

Επιλεγμένα Έργα: 

Analysis of Mechanisms for Sponsored Search Auctions (AMESA). EuroNF Network of Excellence.

Άλλες Δραστηριότητες: 

Μέλος της COST action IC0602: Algorithmic Decision Theory
Μέλος επιτροπής προγράμματος συνεδρίων: ACM Conference on Electronic Commerce (EC), 2006, 2008-2010, Workshop on Internet and Network Economics (WINE), 2006-2008, 2010, Symposium on Algorithmic Game Theory (SAGT), 2010, International Conference on World Wide Web (WWW), 2008.

Διδασκαλία:
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Δομές Δεδομένων
Ειδικά θεματα αλγορίθμων, ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών