Παντουβάνος Παναγιώτης

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

 

 

 

 

 

Γραφείο: 

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής 3, Πατησίων 80, 3ος Όροφος

Email: 

ppanto AT aueb DOT gr

Τηλέφωνο: 

+ 30 210 8203 734

Ώρες Γραφείου: