Παπαϊωάννου Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδακτορικό στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 405

Email: 

gepap AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 934

Ώρες Γραφείου: 

Τρίτη 14:00-16:00, Πέμπτη 14:00-16:00

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Γραφικά υπολογιστών πραγματικού χρόνου, εικονική πραγματικότητα, αλγόριθμοι φωτορεαλιστικής απεικόνισης, 3D pattern recognition.

Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: "Αυτόματη Ανακατασκευή Τριδιάστατων Αντικειμένων με Μεθόδους Γραφικών", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

G. Papaioannou, Real-Time Diffuse Global Illumination Using Radiance Hints, Proc. ACM SIGGRAPH Symposium on High Performance Graphics (HPG '11), pp. 15-24

G. Papaioannou, M. L. Menexi, C. Papadopoulos, Real-Time Volume-Based Ambient Occlusion, IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, pp. 752-762, September/October, 2010.
G. Papaioannou, E. A. Karabassi, On the Automatic Assemblage of Arbitrary Broken Solid Artefacts, Image & Vision Computing, 21(5), pp. 401-412, Elsevier, 2003

G. Papaioannou, E.A. Karabassi, T. Theoharis, Reconstruction of Three-dimensional Objects through Matching of their Parts, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 24(1), pp.114-124, 2002

G. Papaioannou, E.A. Karabassi, T. Theoharis, Virtual Archaeologist: Assembling the Past, IEEE Computer Graphics and Applications, 21(2), pp. 53-59, 2001

Βιβλία: 

T. Theoharis, G. Papaioannou, N. Platis, N. M. Patrikalakis, Graphics & Visualization: Principles and Algorithms, AK Peters Ltd, 2008.

Θ. Θεοχάρης, Α. Μπεμ, Ε. Α. Καταμπάση, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Πλατής, Γραφικά Υπολογιστών: Αρχές και Αλγόριθμοι, Εκδόσεις Συμμετρία, 1999.

Επιλεγμένα Έργα: 

PRESIOUS (FP7 - STREP 600533)- Predictive digitization, restoration and degradatIon assessment of cultural heritage objects, 2013-2016
Ψηφιοποίηση των Συλλογών Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/PRC Group, ITE, 2008

Σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας THOLOS, ΙΜΕ, 2006

Παραγωγή εικονικής πραγματικότητας "Περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία", ΙΜΕ, 2003-2004 

EUCLID RTP 6.14: MARVEL - Virtual Environment for Military Decision Making, ΕΚΠΑ/Intracom, 2002-2003

3D-HEARTVIEW - ESPRIT 24484, ΕΚΠΑ, 1998

Άλλες Δραστηριότητες: 

Μέλος των Eurographics association, ACM και SIGGRAPH

Κριτής σε διεθνή συνέδρια στο χώρο των γραφικών υπολογιστών