Πολύζος Γεώργιος

Καθηγητής

-

 

 

 

 

Γραφείο: 

811, 8ος όροφος, Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33

Email: 

polyzos@aueb.gr

Τηλέφωνο: 

210 8203 650

Ώρες Γραφείου: 

Please email for appt. or call.