Σιδέρη Mάρθα

Καθηγήτρια

Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Aθηνών.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Πληροφορική, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

 

 

Γραφείο: 

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος

Email: 

sideri AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 149

Ώρες Γραφείου: