Σταμούλης Γεώργιος

Καθηγητής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Master (M.Sc.) Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).

Διδακτορικό (Ph.D.) Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών, Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.).

 

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 415

Email: 

gstamoul AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 549

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Οικονομικά τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών νεφών – Οικονομικοί μηχανισμοί διαχείρισης κίνησης στο Internet και πόρων υπολογιστικών νεφών, μηχανισμοί χρέωσης υπηρεσιών, μελέτη αλυσίδων αξίας. 

Απόκριση ζήτησης σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συστήματα ομοτίμων οντοτήτων (peer-to-peer) και μηχανισμοί διαμόρφωσης φήμης και συστάσεων σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.

Σχεδίαση και αποτίμηση μηχανισμών δημοπρασίας για πώληση φάσματος, για λέξεις κλειδιά σε διαφημίσεις, για ανταλλαγή δεδομένων αισθητήρων και γενικά για εκχώρηση και διαχείριση ηλεκτρονικών και δικτυακών πόρων.

Ρυθμιστικά ζητήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: "Routing and Performance Evaluation in Interconnection Networks", (υπό την επίβλεψη του Kαθηγητή J.N.Tsitsiklis), Laboratory for Information and Decision Systems, Report LIDS-TH-2035, M.I.T., Μay 1991.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

"Incentives and Targeting Policies for Automated Demand Response Contracts", Marilena Minou, George D. Stamoulis, George Thanos, and Vikas Chandan –6th IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm 2015) Symposium on Data Management, Grid Analytics, and Dynamic Pricing, Miami, USA, November 2-5, 2015.

"A Model for Evaluating the Economics of Cloud Federation", George Darzanos, Iordanis Koutsopoulos, and George D. Stamoulis – 4th IEEE International Conference on Cloud Networking (IEEE CloudNet 2015), Niagara Falls, Canada, October 5-7, 2015.  

"Efficient Incentive-Driven Consumption Curtailment Mechanisms in Nega-Watt Markets", A. Anastopoulou, I.Koutsopoulos, and G. D. Stamoulis – 5th IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm 2014), Venice, Italy, November 3-6, 2014.

"A Game-Theoretic Framework for ISPs' Interactions Anticipating Users' Reactions", 

I. Papafili, S. Soursos, and G. D. Stamoulis – VALUETOOLS 2012, 6th International Conference on Performance Evaluation Methodologies and Tools, Cargese, France, October 9-12, 2012.

"Sponsored Search Auctions: An Overview of research with emphasis on Game Theoretic Aspects", P. Maille, E. Markakis, M. Naldi, G.D. Stamoulis, B. Tuffin, , Electronic Commerce Research Journal, Volume 12, Issue 3 (2012), Page 265-300.  

Επιλεγμένα Έργα: 

5G Exchange (Οκτώβριος 2015 - Μάρτιος 2018), https://5g-ppp.eu/5gex/

OPTi "Optimisation of District Heating Cooling systems" (Μάρτιος 2015 - Οκτώβριος 2017), http://www.opti2020.eu/

NOBEL GRID “New cost-efficient business models for flexible smart grids” (Ιανουάριος 2015 - Ιούνιος 2018)  http://nobelgrid.eu/

SmartenIT "Socially-aware Management of New Overlay Application Traffic combined with Energy Efficiency in the Internet" (Νοέμβριος 2012 - Οκτώβριος 2015), http://www.smartenit.eu/

Άλλες Δραστηριότητες: 

Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοέμβριος 2015 – σήμερα).

Συν-επικεφαλής της ερευνητικής ομάδος «Οικονομικών των Δικτύων και Υπηρεσιών» http://nes.aueb.gr/ (Σεπτέμβριος 2013 – σήμερα).