Σύρης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πτυχίο Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Master (M.Sc.) σε Computer Science, Northeastern University, Boston.

Διδακτορικό (Ph.D.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 

 

Γραφείο: 

Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 8ος όροφος

Email: 

vsiris AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 581

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Διαχείριση πόρων και έλεγχος κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.
Μέτρηση και ανάλυση κίνησης δικτύου για παρακολούθηση ποιότητας υπηρεσίας και εντοπισμό ανωμαλιών/επιθέσεων ασφάλειας.
Τεχνολογία και αρχιτεκτονική συστημάτων κινητών επικοινωνιών και δικτύων διάχυτης επικοινωνίας.

Διατριβές: 

Διδακτορική διατριβή: "Performance Analysis and Pricing in Broadband Networks."

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

Y. Askoxylakis, B. Bencsath, L. Buttyan, L. Dora, V.A. Siris, D. Szili, I. Vajda, "Securing Multi-operator Based QoS-aware Mesh Networks: Requirements and Design Options", to appear in Wireless Communications and Mobile Computing (Special Issue on QoS and Security in Wireless Networks).
M. Genetzakis and V. A. Siris, "A Contention-Aware Routing Metric for Multi-Rate Multi-Radio Mesh Networks", in Proc. of 5th IEEE Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (IEEE SECON), San Francisco, June 2008.
M. Delakis, K. Mathioudakis, N. Petroulakis, V. A. Siris, "Experiences and Investigations with Heraklion MESH: An Εxperimental Metropolitan Multi-Radio Mesh Network", in Proc. of 4th Int'l Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks & Communities (TRIDENTCOM), Innsbruck, Austria, March 2008.
V.A. Siris, "Cell Dimensioning in the CDMA Uplink based on Economic Modeling", European Transactions on Telecommunications, 18(4), 427-433, June 2007.
V.A. Siris and F. Papagalou, "Application of Anomaly Detection Algorithms for Detecting SYN Flooding Attacks", Computer Communications, 29(9), 1433-1442, 2006.
V.A. Siris and C. Courcoubetis, "Resource Control for Loss-Sensitive Traffic in CDMA Networks", in Proc. of 23rd Conference of the IEEE Communications Society (IEEE INFOCOM), Hong Kong, March 2004.
B. Briscoe, V. Darlagiannis, O. Heckman, H. Oliver, V.A. Siris, D. Songhurst, and B. Stiller, "A Market Managed Multi-Service Internet (M3I)", Computer Communications, 26(4), 404-414, March 2003.
V.A. Siris, "Resource Control for Elastic Traffic in CDMA Networks", in Proc. of 8th ACM Int'l Conference on Mobile Computing and Networking (ACM MOBICOM), Atlanta, USA, September 2002.

Επιλεγμένα Έργα: 

EU-MESH: Enhanced, Ubiquitous, and Dependable Broadband Access using MESH Networks (FP7, ICT-215320), 2008-2010. Συντονιστής Έργου (Project Coordinator).
Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Σχεδίασης, Διαχείρισης και Ασφάλειας Ασύρματων Δικτύων με Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (05-ΑΚΜΩΝ-80), ΓΓΕΤ, 2005-2008.
Πρωτόκολλα Δρομολόγησης σε Ασύρματα Δίκτυα Πλέγματος που βασίζονται στη Διαστρωματική Σχεδίαση, ΓΓΕΤ (Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας), 2006-2008.
Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, έργο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κρήτης (i4crete), ΓΓΕΤ, 2006-2008. Συντονιστής Έργου.
Future Wireless Network Architectures: Managing e2e QoS and Resource Control, British Telecommunications, UK, 2003-2006.

Άλλες Δραστηριότητες: 

General Co-Chair: 10th IEEE Int'l Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (IEEE WoWMoM), Kos Island, Greece, 15-19 June 2009, and 3rd European Conference on Computer Network Defense (EC2ND), Heraklion, Greece, 4-5 October 2007.
Technical Program Committee Co-Chair, 6th Int'l Conference on Wired/Wireless Internet Communications (WWIC), Helsinki, Finland, 2008. Συν-δημιουργός και συν-διοργανωτής: 1st and 2nd Workshop on advanced EXPerimental activities ON WIRELESS networks and systems (EXPONWIRELESS'06/'07), που διοργανώθηκαν στα πλαίσια του IEEE WoWMoM'06/07.
Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπής Διαχείρισης (Management Committee) της Δράσης 290 "Wi-QoST: Traffic and QoS Management in Wireless Multimedia Networks", του προγράμματος COST, και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας με τίτλο "Services, Regulation, and Economic Aspects", 2004-2008.
Μέλος της Ομάδας Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών, 2004-2008.
Research Fellow, British Telecommunications, Adastral Park, Ipswich, UK, 2001 and 2006.