Τίτσιας Μιχαήλ

Λέκτορας

Πτυχίο Πληροφορικής,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991

Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2001

Διδακτορικό στην Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, 2005

 

 

Γραφείο: 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

Email: 

mtitsias@aueb.gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 591

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Machine learning

Computational statistics

Bioinformatics

Statistical Genomics