Τουμπής Σταύρος

Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1997

Master (M.Sc.) σε Electrical Engineering, Stanford University, 1999

Master (M.Sc.) στα Μαθηματικά, Stanford University, 2002

Διδακτορικό (Ph.D.) σε Electrical Engineering, Stanford University, 2003

 

Γραφείο: 

Τροίας 2, 4ος όροφος, γραφείο 406

Email: 

toumpis AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 551

Ώρες Γραφείου: 

Τρίτη 3-5μμ & Τετάρτη 11πμ-1μμ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Χωρητικότητα Ασυρμάτων Δικτύων: διερεύνηση θεωρητικών φραγμάτων στην επίδοση ασύρματων δικτύων, με έμφαση σε τοπολογίες με έντονο τρέχον ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα ασύρματα αδόμητα δίκτυα, δίκτυα αισθητήρων, κυψελοειδή δίκτυα με πολλαπλά άλματα, κοκ.
Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στοχαστικές Ανελίξεις: χρήση εργαλείων της Θεωρίας Πιθανοτήτων για τη μοντελοποίηση πηγών τυχαιότητας σε ασύρματα δίκτυα, όπως για παράδειγμα η θέση των κόμβων, οι συνθήκες του ασύρματου καναλιού, και το είδος της κίνησης.
Σχεδιασμός Πρωτοκόλλων για Ασύρματα Δίκτυα: σχεδιασμός και εκτίμηση επίδοσης πρωτοκόλλων για εκτέλεση έλεγχου ισχύος και έλεγχο προσπέλασης μέσου σε ασύρματα δίκτυα.

Διατριβές: 

"Capacity and Cross-Layer Design of Wireless Ad Hoc Networks," διδακτορική διατριβή, Stanford University.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

A. Sidera and S. Toumpis, “Delay Tolerant Firework Routing: A Geographic Routing Protocol for Wireless Delay Tolerant Networks,” EURASIP Journal on Wireless Communications and Networks, Jan. 2013.
A. Tasiopoulos, Ch. Tsiaras, and S. Toumpis, “On the Cost/Delay Tradeoff of Wireless Delay Tolerant Geographic Routing,” in WOWMOM 2012.
R. Catanuto, S. Toumpis, and G. Morabito, “On Asymptotically Optimal Routing in Large Wireless Networks and Geometrical Optics Analogy,” Computer Networks, vol. 53, no. 11, pp. 1939-1955, July 2009.
S. Toumpis and S. Gitzenis, “Load Balancing in Wireless Sensor Networks using Kirchhoff’s Voltage Law,” in Proc. IEEE Infocom 2009, Rio de Janeiro, Brazil., Apr. 2009.
S. Toumpis and L. Tassiulas, “Optimal Deployment of Large Wireless Sensor Networks,” IEEE Trans. on Inform. Theory, vol. 52, no. 7, pp. 2935-2953, July 2006.
S. Toumpis and A. J. Goldsmith, “Capacity Regions for Wireless Ad Hoc Networks,” IEEE Trans. Wireless Comm., vol. 2, no. 4, pp. 736-748, July 2003. 

Επιλεγμένα Έργα: 

NETREFOUND (FP6 STREP FET), 2007-2010
DISCO (Έργο Θαλής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), 2012-2015
CROWN (Έργο Θαλής, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»), 2012-2015

Άλλες Δραστηριότητες: 

Associate Editor, Elsevier Performance Evaluation Journal, 2009-
Associate Editor, Computer Networks Journal, 2011-
WiOpt Steering Committee Chair, 2013-
Local Arrangements Chair, WiOpt 2007
TCP co-chair, Valuetools 2008
Vice Chair, WiΟpt 2009
Guest Editor in 4 special issues