Χιονά Ελπίδα

Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη

 

 

 

 

 

Γραφείο: 

Γραμματεία ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, Κ.τ.Ευελπίδων., 7ος όροφος, Γραφείο 705

Email: 

echiona AT aueb DOT gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 645

Ώρες Γραφείου: