ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΕΑΡΙΝΟ 2014

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης
ΟΠΑ διοργανώνουν από τις 20 - 24 Ιανουαρίου 2014 ολιγομελή σεμινάρια
προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης κατά το εαρινό εξάμηνο 2014.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι προαιρετική, ωστόσο, η θεματολογία του
σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και θα βοηθήσει σημαντικά τόσο στην
σωστή δόμηση του βιογραφικού για την ολοκληρωμένη συμπλήρωση της
αίτησης όσο και στην επιτυχή έκβαση της συνέντευξης επιλογής, η οποία
είναι καθοριστική για την απορρόφηση στην επιχείρηση της αρεσκείας και της
προτίμησης σας.
Οι ακριβείς ημερομηνίες των σεμιναρίων θα διαμορφωθούν αναλόγως των
συμμετοχών.
  • Θεματολογία Σεμιναρίου:
  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Ο.Π.Α.
  • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνέντευξη επιλογής – τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
  • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον
Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά από Πέμπτη 9 Ιανουαρίου έως
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου. Πληροφορίες για τις αιτήσεις στον ιστότοπο του Γραφείου
Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/news.php