Το ΟΠΑ Ερευνά

Στο πλαίσιο του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ - Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας", θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με τίτλο "Το ΟΠΑ Ερευνά" (11/3, 9/4 & 15/5/14)

Σε συνέχεια της ημερίδας "Το ΟΠΑ Ερευνά" που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ -Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας", συνεχίζουμε και φέτος την προσπάθεια ενίσχυσης της κουλτούρας έρευνας στο Πανεπιστήμιό μας με 3 ημέρες παρουσιάσεων/συζητήσεων με τίτλο "Το ΟΠΑ Ερευνά".

Μάλιστα, ο κύκλος των παρουσιάσεων "Το ΟΠΑ Ερευνά 2014" δεν θα περιορίζεται μόνο στις Διδακτορικές Διατριβές των υποτρόφων του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, αλλά και σε έρευνα άλλων Καθηγητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου μας. Τις παρουσιάσεις αυτές μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές - προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, νέοι ερευνητές και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος.

Οι 3 ημέρες Έρευνας θα πραγματοποιηθούν στις: Τρίτη 11 Μαρτίου, Τετάρτη 9 Απριλίου και Πέμπτη 15 Μαΐου. Για περισσότερες πληροφορίες, για το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και για δηλώσεις συμμετοχής: irakleitos.aueb.gr.