2η ημέρα γνωριμίας με την επιστημονική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με στόχο τη γνωριμία με την επιστημονική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής, των Οικονομικών, της Στατιστικής και της Διοίκησης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνει τη δεύτερη για φέτος, ανοιχτή σε όλους, Ημέρα Έρευνας, την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014.
 
Την παραπάνω ημερομηνία, 18 ερευνητές του Πανεπιστημίου θα παρουσιάσουν τα βασικά σημεία της έρευνάς τους. Μερικά παραδείγματα των θεμάτων που θα παρουσιαστούν είναι: "Εργαλεία παράλληλης επεξεργασίας μεγάλου όγκου ετερογενών δεδομένων", "Ανάπτυξη υποδειγμάτων συσχέτισης με εφαρμογή στη διαχείριση κινδύνου", "Ασυμπτωτική μάθηση και αλίευση δεδομένων στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα", "Η επίδραση του χρώματος στη διαφήμιση στο συναίσθημα, τη στάση και την έκδηλη/άδηλη μνήμη του καταναλωτικού κοινού", "HRM practices & Organizational performance: reconsidering the relationship" και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
 
Τις παρουσιάσεις μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές, νέοι ερευνητές, αλλά και όποιος άλλος ενδιαφέρεται για τα θέματα αυτά.
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρουσιάσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα: irakleitos.aueb.gr.