Νέα Γραμματείας

Τα διδακτικά νέα αφορούν ανακοινώσεις γραμματείας, ανακοινώσεις του πανεπιστημίου και γενικά νέα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ανακοίνωση Κατατακτήριων εξετάσεων

 Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι.

Για υποψήφιους φοιτητές

 Tο Τμήμα Πληροφορικής, οι καθηγητές και το προσωπικό του ανοίγουν Γραμμή Επικοινωνίας για την περίοδο κατάθεσης τω&