Νέα Γραμματείας

Τα διδακτικά νέα αφορούν ανακοινώσεις γραμματείας, ανακοινώσεις του πανεπιστημίου και γενικά νέα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Λειτουργία CSLabs

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής (CSLABS) θα παραμείνουν κλειστά από 13/7 έως και 25/8.

Λειτουργία CSLabs κατά την εξεταστική Ιανουαρίου 2017

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής CSLABS κατά την εξεταστική περίοδο 

Συνημμένο: