Για υποψήφιους φοιτητές

 Tο Τμήμα Πληροφορικής, οι καθηγητές και το προσωπικό του ανοίγουν Γραμμή Επικοινωνίας για την περίοδο κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων. Είμαστε κοντά σας για να λύσουμε απορίες σας αναφορικά με τις σπουδές, τις προοπτικές στο Τμήμα μας καθώς και να σας βοηθήσουμε σε αυτήν την καθοριστική επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Ναυσικά Κοκκίνη στο 210 82 03 646, 10:00 π.μ - 15:00 μ.μ