Ανακοίνωση Προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων

 Η  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.