Προκηρύξεις θέσεων εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας μελών ΔΕΠ κ.α.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ΟΠΑ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.